u8hk.com | 最新公屋配房編號 (地區/人數)
新2:1457500 新3:1452600 新4:1409800 新5: 1433400
擴2:1402800 擴3:1389800 擴4:1382300 擴5:1404000
市2:1379000 市3:1371000 市4:1372400 市5:1378900

好消息!公屋申請輪候有望縮至4.6年


 • 團結香港基金預測,未來5年公營房屋落成量將明顯改善,推算到2026/27年度,公屋一般申請人的平均輪候時間,有望縮短至4.6年。 基金表示,北部都會區將會是供應重點,建議當局預先制訂措施,安置和搬遷土地佔用人,減少延誤風險。

  26e71d39f9e88e4578a1bfd729e9a769.jpg

  公屋輪候時間

  房屋委員會的宗旨,是為沒有能力租住私人樓宇的低收入家庭提供公屋,並以一般申請者(即家庭和長者一人申請者)平均約三年獲首次編配單位為目標。平均輪候時間*為約三年的目標,並不適用於配額及計分制下的非長者一人申請者。

  公屋申請數目和平均輪候時間

  618d800ce4b05b0b57c343fc.jpg

  截至2022年12月底,在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.5年,當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。在2022年第四季獲編配入住公屋的一般申請約3 800宗,當中獲編配的長者一人申請約680宗。另外,同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為620宗。

  一般申請者的平均輪候時間較上一季(即2022年9月底)輕微下跌0.1年,而長者一人申請者的平均輪候時間則維持不變。平均輪候時間於2022年第四季錄得改善,主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。在消化了部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後,於2022年第四季獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短,令整體的平均輪候時間輕微縮短。**

  在2022年12月底,約有133 700宗一般公屋申請,以及約96 200宗配額及計分制下的非長者一人申請。

  • 輪候時間基本上是以公屋申請登記日期開始計算,直至首次配屋為止,但不包括申請期內的任何凍結時段(例如申請者尚未符合居港年期規定;申請者正等待家庭成員來港團聚而要求暫緩申請;申請者在獄中服刑等)。

  • 每季度的平均輪候時間的長短,取決於多項因素,包括可供編配的公屋單位數目、公屋申請者數目、申請者所選地區,以及新建及翻新單位的供應是否與申請者的選區相符等。視乎這些因素,每季度的平均輪候時間可升亦可跌。

 • 良心街坊

  時間愈來愈短更好!

首次註冊 u8hk.com 成為會員需透過Google登入,成功登入後可以設定用戶名及密碼。
其他網友回應

 • 公屋2023

  請教大家一個問題:我現時係一家4口同老爺奶奶姑仔一齊住5人單位,老爺係戶主,現在老爺奶奶姑仔想另外申請公屋,如果申請成功甘我地一家4口會唔會被房署要求調遷返4人單位咖?

  閱讀更多

 • 太細了,等下一派啦

  閱讀更多

 • KittyKittyK

  好似好細喎,真係要諗清楚要唔要

  閱讀更多

 • S

  3-34樓的12室係劏房,都有獨立廚廁

  閱讀更多

 • 未簽約前的入息都要符合房署要求.因簽約時你要再申報一次入息.如已超入息.就會DQ..瞞報更加可能惹官非

  閱讀更多

 • AmyLamA

  拎匙個日要自行如實申請入息資產,超額會即時dq, 無得上訴, 轉議轉工前計好唔超先好轉

  閱讀更多

 • 公屋2023

  拎匙個日要自行如實申請入息資產,超額會即時dq, 無得上訴, 轉議轉工前計好唔超先好轉

  閱讀更多

 • 公屋2023

  你一日未派屋一日超左都唔合資格拎公屋。不如問下要份工定要間公屋好過啦。

  閱讀更多

 • B

  收咗屋,半年內仲會審查,到時連裝修費都蝕埋

  閱讀更多

 • saya0216S

  簽約時要再申報架,忍下啦。差少少就拎到過獎,唔好因小失大啦

  閱讀更多

 • BOBOBOB

  會呀,我派咗一次拒絕,然後深入調查我成年,跟住取消咗我戶口
  係因為中間我返工有申請銀行戶口,跟住疫情冇返,cut埋戶口,佢話我漏報。

  閱讀更多

 • KittyKittyK

  有屋就要仲左揀右揀
  忍到拎晒匙先啦,冇左就喊

  閱讀更多

 • ckwongC

  小心 千年道行一朝喪

  閱讀更多

 • K

  就算收咗鎖匙都最好等多幾個月 (唔差在呢一陣)因為佢都可以抽查番入伙前 6個月入息。

  閱讀更多

 • Sugar1992S

  我吾好彩,排佐八年,到拎匙吾夠半年再審查,不過吾同的,當公屋住戶入息審查

  閱讀更多

您可能會有興趣:
Copyright © 2022 u8hk.com. All Rights Reserved.