u8hk.com | 最新公屋配房編號 (地區/人數)
新2:1457500 新3:1452600 新4:1409800 新5: 1433400
擴2:1402800 擴3:1389800 擴4:1382300 擴5:1404000
市2:1379000 市3:1371000 市4:1372400 市5:1378900

即日睇屋(黃大仙下二邨 龍光樓)


 • 擴2 G1374247-G1375846
  8月中見完主任,大約9月9號收合格信,21號收到特快公屋通知信,27號上午9:30去揀特快屋。
  今日27號唔算太多人,整個過程大約一個鐘,搞掂晒啲文件,啲職員話可以去預約睇屋,所以我同屋企人即刻去咗辦事處拎鎖匙睇屋,入到屋環境都算大,好通風,唯獨個露台位好扯風🤦🏽‍♀️而家都唔知點解決呢個問題好。
  求龍光樓平面圖🙏🏻

  2209281408488592eb804d0409.png 2209281408f78b2a837f1d7aad.png 2209281406b0a0e229267c7894.png 220928140601d41dea729915ba.png 2209281406787b4b6fdfef96cb.png 22092814068c7360d75f5b43d9.png 2209281406ac27409cffe732c4.png 2209281406ea67566bf200517a.png

 • 好心街坊

  扯風咪好囉,空氣流通!好過間房焗

首次註冊 u8hk.com 成為會員需透過Google登入,成功登入後可以設定用戶名及密碼。
其他網友回應

 • 公屋2022

  8年喇。準備畢業好高興呢。
  2210081132d12caaf1340fc9af.jpeg

  藍咭8/8/2014登記日,等同~G1359-G1361xxx■■相等10/2014,排擴3,
  8月轉市3 十1,
  2021年8月6號前S1,
  10月11日審查。
  11月15日 轉S2
  等。。。

  閱讀更多

 • saya0216S

  彩虹有幾座低層單位,環境清幽

  閱讀更多

 • ckwongC

  如果兩次派新樓你都拒絕,第三派好大機會係骨中之骨,房署而家好多舊樓清唔去

  閱讀更多

 • wingwingW

  富蝶出年先派,早半年前會抱有希望,現在已完全沒有遐想會派到呢度,只希望可以派到呢區。

  閱讀更多

 • AmyLamA

  第一次已經派皇后山,近大埔仲要係新界北都唔要,你要指定大埔有難道喎

  閱讀更多

 • karrybbK

  大埔機會好微,你已經等唔到富蝶了,你啱派係三至四人單位嗎,係就要,因為再派可能係屯門舊樓了

  閱讀更多

 • 一切隨緣

  唔好再博了,機會微

  閱讀更多

 • 公屋2022

  很小見到有人報派大埔區,反而想要大埔既就派屯天元一帶,係咪真係咁難呢,剛獲派菁田邨,對我來說是脫離晒原本既生活圈,想放棄博第三次博大埔又好似渺茫,不知如何是好。

  擴市3 G1354 2014年7月藍卡
  特快
  17年 P0201xx,
  18年 P0105xx,
  20年 P0035XX,
  21年 P0010XX,
  22年 P00008X
  21年3月轉新3,
  同年5月轉S1 同年11月轉擴3,
  22年7月轉新3,
  8月首派皇后拒絕❌,
  8月22間轉S2,
  9月9日轉S4

  閱讀更多

 • 公屋2022

  今日特快畢業了❤️多謝討論區各位既一路陪伴🙏
  每日既心情都好似坐過生車咁,依家終於安落晒,等見埋主任就攪掂😁
  希望大家繼續加油,個個安居落業

  新3 G13807
  2022年特快P18xx..... 特快畢業

  閱讀更多

 • AngelaA

  擠迫戶都係有條list揀樓
  睇你到時揀唔揀到樓咁解

  閱讀更多

 • BOBOBOB

  如果有心水地區
  又急需上樓
  梗係要特快啦

  閱讀更多

 • ckwongC

  如果你正常隊no.未咁快到S1嘅話 你可以等下年先再排特快
  我5號先有得揀 心水樓冇哂 我都係等下年先再排特快
  等3年申請擠迫戶 一定唔會咁快俾到屋你 起碼等多3 5 7年

  閱讀更多

 • 公屋2022

  揀特快公屋,有心儀地區,既單位,
  如果佢派既話,一定派唔到心儀地區,
  如果我揀特快公屋,得翻一至二人單位,好細
  將來有機會加名,加一至兩個人,
  但揀咗特快公屋,要住夠三年先可以申請擠迫戶,
  聽講,申請擠迫戶,可以原區咁調,

  如果係你,會揀特快公屋細單位,住夠三年先再申請擠迫戶,定還是,繼續等派?
  電腦隨機排位,一定派唔到心儀區。。。
  我揀擴展市區,但係我心儀地區係市區

  G1393擴2

  閱讀更多

 • 金銀花茶

  申請時嘅資料,同後補時資料,唔同。梗係當虛報啦
  淨係取消,唔告。已好好彩
  當年交申請表時,我都有影印,留底。 因為一日未上樓,將來都有機會要用

  閱讀更多

 • ckwongC

  叫僱主是但填返?!是但?!甘兒戲?
  當年入息超限額?

  閱讀更多

您可能會有興趣:
Copyright © 2022 u8hk.com. All Rights Reserved.