u8hk.com | 最新公屋配房編號 (地區/人數)
新2:1457500 新3:1452600 新4:1409800 新5: 1433400
擴2:1402800 擴3:1389800 擴4:1382300 擴5:1404000
市2:1379000 市3:1371000 市4:1372400 市5:1378900

G1355 擴3 公屋首派沙田瀝源邨已拒絕


 • 睇完沙田瀝源邨貴和樓914室首派單位後拒絕
  唔岩心水,想要東涌,葵青

  IMG_6164.jpeg IMG_6165.jpeg IMG_6166.jpegIMG_6162.jpeg IMG_6163.jpeg

  --

  擴3 G1355-G1357
  2022/06月 見主任
  2022/07月 收合格信
  2023/05月 首派沙田瀝源邨貴和樓14室(已拒絕)

 • 好心街坊

  以為見到樹好矮,原來都有九樓,派俾我會考慮,住開沙田


 • 絕對係首選,雖然舊但全部方便,學校更是一流

 • 好心街坊

  東涌,葵青新樓有排等喎


 • 比我會要,可能個人要求5同啦,瀝源地理位置好

 • 熱心街坊

  1. 你了解過東涌有無 3 人單位未?
   除咗滿東同迎東有 3 人單位外,其他邨的和諧式同康和式都係無有 3 人單位,而滿東同迎東咁新的邨好難會有單位派返出嚟

  2. 咁葵青/荃灣有咩 3 人單位?
   通常有新和諧式(葵青有 18 座、荃灣有 4 座) 1B 單位同工字型(葵青有 7 座、荃灣有 4 座)細房單位

首次註冊 u8hk.com 成為會員需透過Google登入,成功登入後可以設定用戶名及密碼。
其他網友回應

您可能會有興趣:
Copyright © 2022 u8hk.com. All Rights Reserved.