u8hk.com | 最新公屋配房編號 (地區/人數)
新2:1457500 新3:1452600 新4:1409800 新5: 1433400
擴2:1402800 擴3:1389800 擴4:1382300 擴5:1404000
市2:1379000 市3:1371000 市4:1372400 市5:1378900

居屋2023最平149萬上車!近萬單62折位接受申請


 • 新一期居屋最快年中接受申請,消息指,房委會擬推出六個屋苑,合共9154個單位,是復建居屋以來最多的一次,分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑;啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑,以市價62折發售,售價由149萬元至494萬元。最平單位在朗天苑,而樓王單位則在啟悅苑。
  新一期居屋最快於年中接受申請,今年第四季攪珠,明年初才揀樓。

  dc05eea7-d163-4008-a734-00eb7b73af04-image.png

  居屋2023申請時間

  居屋2023申請時間白表
  居屋2023各屋苑售價呎數位置.png

  6大居屋新屋苑地點

  消息指,房委會決定今年中推售新一期居屋,分佈元朗、觀塘及啟德三個地區,合共六個屋苑,分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑;啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑,合共提供9,154個單位,擬以62折發售,售價介乎149萬元至494萬元。
  a48e60f9-d60c-47e0-8c4b-4deded39cfc1-image.png

  九龍區內單位逾5500伙

  其中,「供應大戶」是來自觀塘安達臣道的三個屋苑,即安楹苑、安樺苑、安麗苑,合共提供3510個單位,而啟德啟悅苑亦有2046個單位,換言之,來自九龍市區的單位佔今次新居屋的六成,是復建居屋後少見。至於屯門兆翠苑提供518伙、元朗朗天苑就有3080伙。

  居屋2023入息上限

  5Dosz3m3zksvuCb45mqHX5bkP7SnZgU8aJ-yZGifsmQ.jpeg

  值得注意是,今次各個屋苑的最細面積單位,大約是280呎左右,相信大部份都可間出一房,回應社會對資助出售房屋不應變成「納米樓」的訴求,而面積最大單位是兆翠苑的518呎單位。

  朗天苑居屋入場費最平、7.45萬元便可上車

  新一期居屋會以市價62折定價,售價最平單位在朗天苑,售價149萬元。朗天苑前身是朗邊中轉屋,據當局早前提交的規劃申請,樓層最高可達50層,是本港少有的「摩天居屋」。以綠表買家只需付5%首期計算,只需7.45萬元便可上車,入住罕見的摩天居屋。

  至於最貴的「樓王」單位,繼續由啟德區內的啟悅苑登上「寶座」,最貴單位售價494萬元,即使綠表買家,仍要24.7萬元首期才能「登頂」,倘由白表買家購買,首期以樓價一成計需付49.4萬元。

  87852694-0b72-43b6-b969-66d722a5e3ff-image.png

  預留900個單位予單身申請者

  消息指,新一期居屋綠、白表比例維持在40:60,而當局會預留900個單位,即新一期居屋大約一成的單位,作為單身申請人士的配額,即綠表單身人士會有360個配額,而白表單身人士則540個配額。
  db338b52-9e35-4372-8f3c-6bce85d003f3-image.png
  至於「家有長者」的核心家庭申請者,則會預留2700個單位,換言之,餘下5554個單位,由一般家庭購買。

  居屋2023入息上限

  消息人士透露,根據去年12月至今年2月的統計數據,決定調整居屋白表入息限額,單身人士由上一期居屋計劃的3.3萬元,下調至3.1萬元,二人或以上家庭由6.6萬元,下調至6.2萬元,單身及家庭申請者資產限額分別為73.5萬及147萬元,較上一期的92.5萬及185萬元大幅減少。消息指,白表申請者的入息及資產限額下調,主要因應本港整體樓價下跌,強調已充分考慮最新物業市場及經濟情况。

  居屋2023綠表白表申請條件

  9217e044-5d71-49a9-a03d-8d09da0dcca4-image.png
  居屋綠表申請條件:

  1)年滿18歲
  2)房委會轄下公屋住戶
  3)房協轄下甲類出租屋邨住戶
  4)房委會轄下中轉房屋認可居民
  5)持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》
  6)房委會「長者租金津貼計劃」受惠者
  7)持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員

  居屋白表申請條件:

  1)年滿18歲,居於香港滿7年
  2)私營房屋住戶
  3)房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員
  4)透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主,及其戶籍內的所有認可家庭成員

  居屋2023不可申請4類人

  1)「有條件租約」住戶
  2)以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶
  3)乙類出租屋邨住戶
  4)以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶

  ba9c06f5-f9d6-4d84-949c-746a491bda68-image.png

  另外,「綠置居2019」下的青衣青富苑和柴灣蝶翠苑推售3年後,仍未售罄,消息人士表示,兩個發展項目合共有113個單位,因為買賣協議撤銷而收回,有關貨尾單位將連續第二年撥入「特快公屋編配計劃」,同步向合資格的公屋申請者推售。

  「特快公屋編配計劃」一般會在每年年中接受申請,消息人士指,預料今期的時間表與往日無異,幸運兒最快今年第4季可開始揀樓,預料整個揀樓程划可於明年初完成。

  居屋2023申請方法

  • 網上申請
   信用卡(VISA、MasterCard、JCB、UnionPay 銀聯)

  • 郵寄或親身遞交

  1. 以劃線支票(可由申請者或其他人簽發)或銀行本票繳交,抬頭書明支付「香港房屋委員會」,背面寫上香港身份證號碼及聯絡電話
  2. 房委會居屋銷售小組辦事處地址:
   九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台(近港鐵樂富站 A 出口)辦公時間: 星期一至五,上午 8 時 45 分至下午 6 時

  居屋2023何時接受申請?

  房委會預計年中接受申請,第四季攪珠,2024年第一季揀樓。請情按此。

  居屋2023詳情是甚麼?

  居屋2023提供9,154個單位,分佈於6個屋苑,分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑;啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑,以市價62折發售,售價由149萬元至494萬元。詳情按此。

  93612e84-4bcd-4c32-929f-1a7ea93b73f1-image.png

首次註冊 u8hk.com 成為會員需透過Google登入,成功登入後可以設定用戶名及密碼。
其他網友回應

 • 公屋2023

  去年公布的粉嶺/上水擴展區分區計劃大綱草圖,將該9.54公頃用地劃作「住宅(甲類)」地帶,作高密度公營房屋發展,興建1.2萬個單位。規劃署周一向城規會提交文件,暫時修訂為「未決定用途」地帶,理由為土木拓展工程署需就環評報告附帶條件,並就土地的房屋佈局設計、樓宇高度和密度等檢視,預料至2024年底再提交環保署署長考慮。

  粉嶺高球場能否建屋?近日增添多項變數。發展局周一表示,規劃署在6月5日向城規會建議將高球場約9公頃土地暫時修訂為「未決定用途」地帶。局長甯漢豪今日指建議是實事求是,重申當局在高球場興建公屋的初心及原意沒變,但就未能承諾維持原有1.2萬個公屋單位建屋量。

  acdc6a4a-fa34-49d9-8f68-71161c21d4d8-image.png

  甯漢豪:不可漠視環評程序「盲舂舂」 因應結果從長計議

  甯漢豪今早出席立法會後見記者,指環境評估亦建議應再就佈局、密度作檢視:「作為一個負責任嘅政府啦,我哋唔能夠漠視環評程序之下對我哋嘅要求,繼續喺呢個階段,未檢視好個佈局,就『盲舂舂』就叫城規會你繼續批准嗰度係高密度嘅房屋用途地帶。」

  她表示,當局會專業地處理在環評期間收到的意見,強調不會揣測城規會向行政會議的建議,須待明年年底完成房屋佈局設計、樓宇高度和密度後,再因應結果從長計議。

  6392f119e4b03aa12388b922_v1.jpg

  不認同是「褪軚」 重申32公頃地9月交還政府

  對於政府在高球場建屋有「褪軚」之嫌,甯漢豪不認同,重申當局未放棄建屋計劃,只是在尊重法定環境評估的程序下,須作更多檢視。

  至於餘下的約21.65公頃南端用地,發展局指環評的結果不影響草圖建議的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。

  發展局:9月1日收回32公頃土地計劃不變

  發展局重申不論城規程序進展如何,粉錦公路以東高球場全部32公頃用地的短期租約將於今年8月31日屆滿,政府會按計劃於9月1日收回土地。康文署會負責管理和保養,詳細安排將稍後公布。甯漢豪見記者時表示,康文署或會考慮開放予公眾進入欣賞該具保育價值、靜態康樂的地方。

  甯漢豪不忘安撫高球會,指收回的32公頃地不是高球比賽賽道,僅用作支援嘉年華、泊車,如對方欲舉辦大型賽事,康文署亦可在大賽期間安排借用。
  4a3f5fcf-6f6d-42ae-98be-4c3c2e045acb-image.png

  喚外界勿因高球場而「堅持」

  粉嶺高球場改建公屋項目原定明年動工,興建約1.2萬伙公屋單位,最快可以在2029年落成及入伙,今次暫時修訂為「未決定用途」地帶,勢必影響動工日期。記者問甯漢豪,能否向市民承諾高球場建屋量不變,及日後的落成時間表,和會否有短、中及長的替代方案。

  甯漢豪承認在檢視後,或未能維持1.2萬個公屋單位:「我估客觀嘅條件話俾我哋聽,係未必做得,如果我今日空口同大家承諾我哋一樣做到,就等同我話我哋唔需要理會環評程序嘅要求。」

  bea0c055dbf55878dda98d0b30f118fe.jpg

  她認為,這亦不是社會希望政府進行土地發展時看到的,呼籲外界應以同一尺度看待,「唔好因為高球場呢個建屋項目,可能有佢特別嘅爭議,而去話你咁就要堅持啦,而去做1.2萬啦,漠視環評程序。」

  城規會下周一聆聽申述及意見

  城規會6月12日起將就草圖召開聆聽會,考慮申述和意見。香港哥爾夫球會會長郭永亮早前表明將出席,闡述環評報告的問題,而負責籌辦國際大型哥爾夫國際賽的公司亦會派員來港,解說完整球場的重要性。球會亦稱正爭取由沙特阿拉伯的主權財富基金贊助的LIV職業高爾夫巡迴賽,明年來港舉行其中一站。

  Hong_Kong_Golf_Club_Fanling_Pond_view_2016.jpg

  鄉議局提丙崗村建屋計劃 甯漢豪:業權分散、無車路到

  甯漢豪回應時稱會聆聽不同意見,但政府不會視鄉議局的方案為替代計劃,強調要多管齊下做地。她重申,當局沒有放棄開放高球場部分土地,讓公眾進入作欣賞。她亦指出,丙崗村荒廢農地大部分為私人土地、業權分散,「大家都睇到嗰度係無車路到嘅,亦都好多評估都未做」,當局的取態屬言之尚早。

  另外,鄉議局昨日提出在上水丙崗村建屋計劃,建議由政府出資收回在高球場附近的丙崗村荒廢農地,興建9幢樓高31至46層的大廈,指同可提供約1.2萬個公屋單位,每個單位平均457呎。

  閱讀更多

 • 公屋2023

  打擊濫用公屋房委會資助房屋小組擬了三大方,二手未補價資助房屋市場陸續出現成交個案。鄰近港鐵將軍澳站的居屋屋苑富康花園,一伙高層三房戶獲區外綠表買家以未補價526.8萬元買入,單位在過去25年帳面升值2.15倍。

  g30t6vd7pIC9DPYlz--x9wXBlgmUAXCPNZngBTWZ4AU.jpeg vdXSUW7CrrGALqfn5Z2GSKfW5JfnGRhDfa46HH2uOhw.jpeg CcL6FBP8lz2fOW_UIXyaaL_TJINC2AjGTYdyMU2HcjE.jpeg 81m179iIQP-7pGGCqmyk0doj0kIHF3-z-7XhYvu14WI.jpeg lbfBsNBo3YDnrhdvxyuJzpPRyr2aNkP8YZ42OGGeNjg.jpeg 2X1L8SbMYycBhzN0kjbwc_Tt8uocZJVjaBNgCWgTYAk.jpeg lnoLA8ZBj5UQVuyWK5mMteYyzIwU6FZDmmF8cZphfHE.jpeg -dUgATg22LZ8Ead-wWBVpY-EPyTEVNfTx8GBacfBgWk.jpeg

  世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示,雖然近月整體二手交投放緩,但將軍澳居二市場成交卻暢旺,其中將軍澳富康花園7座極高層G室,實用面積592平方呎,單位企理裝修享開揚景觀,今年4月份推出放盤,叫價605萬元。

  原業主持貨25年升值360萬

  原業主於1998年3月以約167.2萬元購入物業至今,持貨25年升值359.6萬元,期間升幅2.15倍。富康花園為私人參建居屋屋苑,由其士國際發展,早於1998年落成。屋苑設10座,提供3,966伙,鄰近港鐵將軍澳站,步程僅約5分鐘。

  放盤兩個月減價12% 呎價不足九千

  該單位近日獲一名區外綠表買家洽購,最終以526.8萬元易手,較兩個前叫價累減78.2萬元,減幅達12%,折合呎價為8,899元。

  閱讀更多

 • 公屋2023

  海關今日(6日)於粉嶺及觀塘進行反私煙行動,成功破獲兩個以公屋單位作掩飾的私煙儲存倉庫,檢獲約14萬支懷疑私煙,市值約35萬港元,應課稅值約50萬港元,共拘捕3人。

  bkn-20230606224359894-0606_00822_001_01b.jpeg

  人員於粉嶺發現一名目標女子預備踩單車「派貨」,隨即上前截查,於單車一膠袋內發現1200支私煙,遂將該名50歲無業女子拘捕,並押返祥華邨祥頌樓一公屋單位搜查。人員再於單位內檢獲近14萬支私煙,及拘捕在內的一名67歲男子,懷疑與案有關。

  bkn-20230606224359894-0606_00822_001_02b.jpg

  另外,人員亦於觀塘截查一名假扮速遞員的男子,在其身上一密封袋內檢獲1000支私煙,將其押返同區的一公屋單位,再檢獲1200支私煙。海關相信有人當收到街坊電話「落單」後,以扮踩單車買餸及速遞員形式「派貨」,以逃避人員追查。

  閱讀更多

 • 公屋2023

  申請公屋需經資產審查,惟審查機制過於僵化繁複,令不少有需要的基層人士難以成功通過。社區組織協會昨約見房屋委員會反映,強制規定若公屋申請人及家庭成員有固定工作,需提交由僱主簽署及蓋章的「僱員薪金證明書」,惟不少僱主拒絕簽名作實或延誤回覆,直接影響申請人申請及編配公屋。

  bkn-20230606160643974-0606_00822_001_01b.jpg

  社區組織協會表示接獲多宗市民求助,因為公屋申請資格審查的文件要求繁複,變相阻礙有需要人士申請及配屋機會,批評做法本末倒置。社協代表舉例,有街坊本為地盤散工,約2至4個月便會更換及跟隨新判頭工作,惟因申請前曾連續兩個月為判頭A工作,便被房署界定為判頭A是固定僱主,甚至要求及後工作的兩個判頭亦需提交證明書,但因街坊已與判頭A失去聯絡,故難以提供薪金證明書,最後來回上訴,拖延約3至4個月才獲房署批出其資格審查。

  社協建議房署參考津貼援助的審查機制,接納申請人以銀行月結單、存摺、糧單等作薪金證明;另亦可增設住址證明聲明書,供無法提供租單的申請人填寫。房委會表示,審查機制需要嚴謹執行,以便真正分配公屋予有迫切需要的申請人手上。房署代表則稱,若申請人有合理理由無法提供僱員薪金證明書,亦可提供其他證明文件。

  閱讀更多

 • 公屋2023

  請問如果我10月見主任,是否只需要申報四月至九月的月結單,但是我的女女3月30號擺了百日宴,收了幾萬元的利是,在3月31號入了銀行,會否有影響?求指教?🙏🙏

  閱讀更多

 • S

  老人家就好似有免死金牌咁,冇得搞,有咩事啲衛道之士就走出嚟,只有怨自己唔好彩。

  閱讀更多

 • R

  佢仲要開住門?? 有呢啲鄰居真攞命

  閱讀更多

 • 公屋一向都係咁 睇開少少 呢啲先有公屋味

  閱讀更多

 • KittyKittyK

  拍門試下叫佢閂埋度門聽,長者聽力通常有問題,大家互相體量下

  閱讀更多

 • B

  年紀大,個個都耳聾咁。無可避免既!

  閱讀更多

 • lovelvL

  我淘寶買咗隔音棉痴係門內,好咗好多,你可以試吓

  閱讀更多

 • BOBOBOB

  好難攪,老人家耳又聾眼又蒙真係等佢死!(我唔係黑心)

  閱讀更多

 • 公屋2023

  隔離老阿婆天天煲曲,吵到頭爆。投訴幾次都冇用。

  閱讀更多

 • P

  @公屋2023 行得走得,吾係太老人健康,腦筋清晰,應該外出工作,不太操勞,輕輕鬆鬆的工作當運動,保持生命活力,完全靜下來過靜態生活,生命好快會結束

  閱讀更多

 • P

  @公屋2023 租約名單內有名都可以繼續住,前題係退休老戶主不可以除名,否則就有很多煩複承繼手續要辦,有可能不獲房署批,老戶主過身反而易搞
  子女繼續住根本無問題,不向房署呈報,不四處張揚招搖亂講,準時交租,水電煤交齊不拖欠,每2年審查返香港一次,無人舉報誰理你?

  閱讀更多

您可能會有興趣:
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 5
Copyright © 2022 u8hk.com. All Rights Reserved.